Voordelen

Door middel van convectie verwarming, zoals radiatoren of convectoren, wordt de lucht verwarmt en vervolgens verspreidt deze warmte zich door de ruimte. Deze warmte dient de wanden meubels deuren en andere oppervlakten te verwarmen. De overgedragen warmte is minimaal omdat er nagenoeg geen straling aanwezig is. Bij stralingswarmte is dit juist het tegenovergestelde. De straling warmt direct de oppervlakten op en heeft hierbij geen hinder van de tussenliggende lucht. Slechts een deel van de stralingswarmte ( ongeveer 15%) wordt gereflecteerd door het oppervlak. Het overgrote deel (ongeveer 85%) wordt wel geabsorbeerd door de genoemde oppervlakten. Dankzij het opwarmen van de wanden, vloeren, deuren etc. word daarmee de lucht verwarmd. De warmte wordt zodoende weer ontrokken uit de oppervlakten door middel van convectie. Dit principe wordt ook wel infrarood verwarming genoemd.

De stralingswarmte wordt hoofdzakelijk bepaald door de oppervlakte temperatuur. Hoe hoger deze temperatuur is des te groter het stralingsaandeel zal zijn ten opzichte van convectie warmte. De luchtstroom koelt de oppervlakten niet zo snel, waardoor het stralingsaandeel toeneemt. Dit is duidelijk waarbij gebruik wordt gemaakt van hoge temperatuur verwarming. Het stralingsaandeel is veel groter vanwege de hogere oppervlakte temperatuur. Het is hierbij ook belangrijk de positie van een dergelijke warmte bron in acht te nemen. Een verticaal gepositioneerde stralingspaneel zal meer luchtstroming tot gevolg hebben dan een horizontaal gepositioneerde stralingspaneel. Vandaar dat een stralingspaneel vaak horizontaal aan het plafond wordt gemonteerd.

 

Verwarmen op deze wijze heeft de volgende voordelen:

  1. Er wordt warmte uitgestraald door het stralingspaneel. Het stralingsspectrum ligt in het gebied groter dan 5micrometer. Deze golven worden voor een groot deel geabsorbeerd door het menselijk lichaam. Het verwarmen van het lichaam gebeurt dus op eenzelfde manier als het verwamen van oppervlakten van objecten.
  2. Voor het verwarmen van mensen tot 20 – 22 °C door middel van stralingswarmte is het mogelijk de ruimte temperatuur op slechts 18 – 19 °C te houden. Dit heeft een energiebesparing van maar liefst 18 – 24 % tot gevolg.
  3. In sommige toepassingen is zelfs een besparing van meer dan 50% haalbaar ten opzichte van de traditionele verwarming. Denk hierbij aan industrie hallen, magazijnen, werkplaatsen of zelfs de bankjes van een kerk. Door middel van straling wordt gericht verwarmt. Je verwarmt 1 zone binnen een groter geheel.
  4. Het warmte verschil in een ruimte als een woonkamer is slechts 1 – 2 °C tussen het plafond en de vloer. Bij conventionele verwarming is het verschil al gauw 1°C per 30-50 cm.
  5. Ten gevolge van de minimale luchtcirculatie door op deze manier te verwarmen, zweeft er ook veel minder stof in de lucht. Deze mindering van stof deeltjes in de lucht heeft een positieve bijdrage voor mensen welke astmatisch zijn of snel ontstoken luchtwegen heeft.
  6. Dankzij de oplopende temperaturen van de wanden worden deze een stuk droger terwijl de luchtvochtigheid gelijk blijft.
  7. Omdat de wanden en andere oppervlakten worden verwarmt en niet de lucht, verspeelt men een stuk minder energie tijdens ventileren dan tijdens conventionele verwarming.
  8. De Ecora stralingspanelen hebben geen onderhoud nodig.